Cumartesi, Nisan 13, 2024
Bilgi Teknolojileri

BT ve Stratejik Liderlik

Büyüklüğüne bakılmaksızın tüm örgütler, sürekli değişen çevrelerinde etkin bir şekilde çalışabilmeleri için bilgi teknolojilerinin verimli kullanılmasına ihtiyaç duyarlar. Bilgi teknolojileri, tüm paydaşlar için değer yaratmak ve varlığını sürdürebilmek amacıyla tüm örgütlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.En gelişmiş teknolojiden yararlanabilmek için kuruluşlar BT uzmanlarını ve liderlerini görevlendirmektedirler. Bu ilgili profesyoneller, organizasyonların iş stratejilerini en yeni bilgi teknolojileri ile uyumlu hale getirebilmek için stratejik liderlik becerilerine sahip olmalıdır. Bu profesyoneller ayrıca yeni bilgi teknolojisi yatırımları önererek ve uygulayarak çalıştıkları firmalara değerler yaratmalıdır. Bu yatırımlar, kurumun iş yapoş şeklini değiştirebilir veya işletmenin verimliliğini artırabilir, hatta işletmenin iş yapış tarzını tamamen değiştirebilir.

Öncelikle BT liderleri, bağlı oldukları kuruluşların mevcut stratejilerini iyi bilmeli ve organizasyonel stratejilere göre teknolojik stratejiler belirlemelidir. Eş zamanlı olarak, BT liderleri kendi takımına organizasyonel ve bilgi teknolojisi stratejileri kapsamında liderlik etmelidir. Verdikleri tüm kararlarda ve yaptıkları uygulamalarda bu stratejiler doğrultusunda hareket etmelidir. Liderler stratejiye ne kadar uyar ve bunu astlarına aktarabilirse, en alt seviyedeki uygulama da o kadar başarılı olur.

Organizasyonun stratejilerinin farkında olmanın ve bunları bilmenin yanı sıra, stratejik BT liderlik becerileri, BT liderinin organizasyon için strateji belirleme sürecinde kritik bir rol oynamasını gerektirir. Bu durumda, BT liderinin yalnızca bilgi teknolojisi bilgisi olması yeterli olmayıp, aynı zamanda kurumun tüm iş süreçlerine en detayına kadar hakim olması ve bu süreçlerdeki güçlü ve zayıf noktaları bilmesi gerekmektedir. Strateji oluştururken zayıflıkları ortadan kaldırılması ve güçlü yönlerin ön plana çıkartılması firmaya değer katacaktır.

Stratejinin belirlenmesi, stratejik bilgi teknolojisi liderinin tek sorumluluğu değildir. Ayrıca, bilgi teknolojileri gelişmelerini yakından takip ederek ve piyasadaki rakipleri gözlemleyerek örgütsel stratejileri değiştirme sürecinde yer almalıdır. Bu dış faktörlere ek olarak, bir stratejik lider aynı zamanda organizasyonel değişikliklere de dikkat etmelidir. Bu değişiklikler aynı zamanda organizasyonel stratejinin değiştirilmesini ihtiyacını doğurabilir. Ülkemizde genellikle bu adım gözardı edilir. Stratejiler tartışılır, karar bağlanır, uygulanmaya çalışılır ama uygulama esnasındaki şartların değişmesi durumu pek izlenmez, strateji artık çok doğru olmasa da uygulanmaya devam eder. Halbuki değişen şartlar stratejinin güncellenmesi ya da bazen tamamen değişmesi anlamına gelebilir.

Özetle, firmalardaki strateji oluşturulmasında, uygulanmasında ve gerektiğinde güncellemesi durumlarında, BT liderlerine önemli roller düşmektedir. BT ile paralel strateji oluşturmayan örgütlerin çok hızlı değişen teknoloji ile birlikte var olmaları pek mümkün görünmemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + 5 =